Sheshi Nënë Tereza – Manifestim për të drejtën për të pasur të drejta!

Sheshi Nënë Tereza – Manifestim për të drejtën për të pasur të drejta! 3 Tetor ora 17:00
SOS – Ka një zgjidhje!
Kërkojmë të drejtën për të pasur të drejta!
Kërkojmë garanci dhe jo lëmoshë!
#NukEshteVone
Bëjmë vetë atë që partitë nuk duan të bëjnë!
Një shtet nga qytetarët për qytetarët!