BEGIN TYPING YOUR SEARCH ABOVE AND PRESS RETURN TO SEARCH. PRESS ESC TO CANCEL

Besnikë të Republikës jo partisë

Sharjet dhe slloganet nuk na çojnë larg, nëse si popull nuk kërkojmë rishikimin e kontratës sociale prishur nga partitë. Popujt evropianë e gjetën shpëtimin tek institucionet brenda një Kushtetute, nga Qytetarët, për Qytetarët, nëpërmjet Qytetarëve! Koha për të qenë popull e jo turrma pas partive!

Koha për një Kushtetutë të Re!

image

Demokraci Pjesemarrese

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked