BEGIN TYPING YOUR SEARCH ABOVE AND PRESS RETURN TO SEARCH. PRESS ESC TO CANCEL

DËGJOJMË ZËRIN E STUDENTËVE!

 

degjojme studentet 2 degjojme studentet 7 degjojme studentet 3degjojme studentet 4

 

 

 

Vajzat dhe djemtë shqipONas entuziastë dhe vullnetarisht (LEKless) vazhdojnë të njohin dhe pyesin studentët për reformën në arsimin e lartë!
Ne dënojmë praktikat e manipulimit dhe instrumentalizimit të cdo partie me studentët shqiptarë!

STUDENTË MOS U MANIPULONI NGA PARTITË! përgjegjegjëse për fabrikikimin e diplomave.

STUDENTË, MOS U MANIPULONI NGA DREJTUESIT AKTUALË! përgjegjegjës për kancerizimin e shkollës.

STUDENTË MOS U JOSHNI NGA PARATË! ato iu janë vjedhur juve dhe popullit shqiptar!

STUDENTË MOS U BESONI ASKUJT QË NUK FLET GJUHËN TUAJ dhe premtojnë magjistarë për të vendosur për ju!

Për Universitetin duhet TË VENDOSNI JU !!!
Shqipëria ndryshon po vendosët JU!
Shqiparët shpëtojnë po guxuat JU!
Shqipëria lëngon!
Shqipëria po pret!

Së bashku Ja Dalim!
shqipON

 

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked