Na Kontaktoni

ShqipON është komunitet i njerëzve të lirë, që kërkojnë vendosjen e Demokracisë Pjesëmarrëse, e një shteti ku vendosin qytetarët dhe jo partitë!

Kjo nuk është vetëm një faqe, kjo është një dritare ku fton për organizim të vërtetë ata që kanë për zemër Shqipërinë dhe janë lodhur duke besuar jetët e tyre “ustallarëve” të politikës.
Ne duam t’ia kthejmë demokracinë qytetarëve çdo ditë dhe jo një herë në 4 vjet!
Ne duam të krijojmë një Fabrikë Idesh dhe Forcash për ta shpëtuar këtë vend nga banaliteti, injoranca, vjedhja e kësaj elite politikanësh të Tranzicionit!

ShqipON është komunitet i njerëzve të lirë, që kërkojnë vendosjen e Demokracisë Pjesëmarrëse, e një shteti ku vendosin qytetarët dhe jo partitë!


Kuvendi ynë është forumi ynë.

Foleja Shqip ON

Rruga Tish Dahia, 5 1001 Tirana, Albania

Telefononi në: 069 353 2215