BEGIN TYPING YOUR SEARCH ABOVE AND PRESS RETURN TO SEARCH. PRESS ESC TO CANCEL

A vuajnë polakët si shqiptarët?

image

Gjysëm të vërtetat bazë e propagandës moderne!

Shefi i qeverisë u shpreh se “shqiptarët kërkojnë azil për të njëjta arsye si edhe polakët”

Psikorama ka një njohuri modeste mbi ekonominë, jurisprudencën apo politikën. Por këto në një vend anormal nuk janë të nevojshme dhe mjafton të jesh mjeshtër i propagandës.

I vetmi atribut i kryeministrit të vendit më të korruptuar të Evropës që nuk u nda kurrë nga metodat e regjimit totalitar!

Propaganda nëpër topklane mafioze pasi sulmoi shqiptarët se nuk duan të punojnë, pasi u përpoq të fshehë braktisjen e investitorëve nga vendi, pasi u përpoq të fshehë shifrat alarmante të emigrimit, tani mundohet të Relativizojë me gjysëm të vërteta!

Një media apo gazetar i lirë do i përplaste në ballë shifrat që ndajnë realitetin evropian polak me realitetin afrikan shqiptar:

  1. GDP për kokë e polakëve është disa fish më e lartë
  2. Papunësia disa herë më e ulët
  3. Rrogat dinjitoze dhe jo skllavëruese
  4. Shqipëria ka gjysmën e popullit në emigrim dhe jo 7% sa polakët
  5. Polakët pasi krijojnë pasuri kthehen në Poloni si një vend normal dhe i sigurtë
  6. Polakët kanë vërtet Shëndetësinë dhe Arsimin falas.
  7. Polakët qeverisen nga politikanë patriotë dhe jo gangsterë që shesin vendin…

Demokraci Pjesemarrese

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked