BEGIN TYPING YOUR SEARCH ABOVE AND PRESS RETURN TO SEARCH. PRESS ESC TO CANCEL

KASTA BËN REFORMA

KASTA dhe REFORMAT

çDrejtësi reform

Shqiptarët duhet të kuptojnë se kasta nuk bën dot reformat

Kasta nuk mund të sharrojë degën ku ka hipur

Kasta nuk do heqë kurrë dorë nga privilegjet

Plaçkitja e Shqipërisë nuk mund të bëhet pa ndihmën e “miqve” ndërkombëtarë

Normalizimi i Shqipërisë vjen vetëm nëse populli largon kastën e tranzicionit që ka shitur interesat e vendit

Normalizimi i Shqipërisë vjen vetëm nga populli që kërkon të vendosë demokracinë e vërtetë ku vendosin qytetarët dhe jo partitë, lobet apo masoneritë

Normalizmi i Shqipërisë vjen vetëm mbi një Kushtetutë të Re, ku pushteti u merret partive dhe u kalon qytetarëve

Normalizimi vjen vetëm me instalimn e Demokracisë Pjesëmarrëse dhe rrëzimin e vizionit elitist dhe sistemit oligarkik të nomeklaturës së re.

Reforma për Drejtësi pavarsisht  lojrave pozitë-ambasadorë-opozitë do kalojë L

Por reforma  ka për qëllim vetëm të fitojë kohë kasta, të sigurojë “përrallën” e radhës për zgjedhjet e ardhshme dhe populli të presë i dorëzuar edhe 4 vite

Të gjitha reformat e kryera nga kasta dhe miqtë e tyre, ashtu si ka ndodhur për 25 vite (imuniteti, reformat per integrimin dhe restorant krokodili, gjykata administrative, reforma për dekriminalizimin, për gjykatën e krimeve të rënda, për ligjin antimafia etj) do dështojnë dhe thjesht sa do zgjasin agoninë e skamjes mbi shqiptarët.

Shqiptarët do mbeten ende nën sundimin e varfërisë, korrupsionit dhe propagandës sistemike.

Deri sa shqiptarët nuk do marrin në dorë ndërtimin e vendit – ekonomisë kombëtare, ushtrisë kombëtare, diplomacisë kombëtare, sovranitetin monetar, kthimin e sektorëvë strategjikë në duart e shqitparëve, kontrollin e bankave dhe kapitalin në funksion të ekonomisë shqiptare, rimarrjen e naftës dhe përpunimin e saj, rimarrjen e minierave, porteve, aeroporteve, telekomunikacionin, ndalimin e borxhit publik skllavërues,  etj – Shqipëria do mbetet eksperiment i dështuar për popullin dhe fitimprurës kastën shqitpare dhe lobet ndërkombëtare.

Mbetet detyrë e çdo shqiptari që kupton rrezikun të zgjojë shokun nga gjumi vdekjeprurës,  për të reaguar në këto ditë të vështira të kombit.

Nuk mund të humbasim më kohë me eksperimente, nuk  mund të mbetemi më lolo në duart e partive antikombëtare dhe ndërkombëtarëve.

Garancia për shqiptarët janë vetëm shqitparët

Garancia për qytetarët janë vetëm qytetarët

Shpërndajmë kushtetutën e re:

http://levizjashqipon.org/wp-content/uploads/2016/03/Kushtetuta-p%C3%ABr-Normalizimin-e-Shqip%C3%ABris%C3%AB.pdf

Demokraci Pjesemarrese

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked